دسته: فلزیاب بوقی

فلزیاب TACHAR

فلزیاب TACHAR فلزیاب TACHAR شامل سیستم های ردیاب آنتنی فرکانسی و خوراک خور، فلزیاب بوقی پالسی تصویری، اسکنر مگنومتر تصویری با قابلیت اسکن و لایو ویدیو و یون یاب میباشد که همگی…

فلزیاب APEX-M2

فلزیاب APEX-M2 فلزیاب پالسی یک دستگاه الکترونیکی است که برای شناسایی فلزات در زمین و زیر سطح از امواج الکترومغناطیسی استفاده می‌ کند. این دستگاه برای شناسایی فلز ها و سایر…