برچسب: ردیاب

تعمیر فلزیاب اشنایدر

تعمیر فلزیاب اشنایدر فلزیاب اشنایدر (schnider) دستگاهی مکمل متشکل از هفت نوع سیستم فلزیابی؛ ردیاب آنتنی، فلزیاب بوقی، اسکنر مگنومتر شانزده سنسوره، اسکنر موبایلی، سوپر سنسور و یون یاب است که برای کاهش ضریب خطا در یک پک تعبیه شده…